festival logo
暖身/嬰幼兒休息處

    | 運營時間
 • 慶典期間常設 / 09:00~18:00
  •   | 位置
 • 現場1 接待處旁邊,預約接待處旁邊,綜合諮詢中心旁邊,第3釣魚處
  •   | 運營內容
 • - 出租嬰兒車及輪椅(華川畫廊下)
  - 餵奶及換尿布的獨立空間
  - 物品保管處&手機充電機

 • foundation nara e-mail:nara3005@gmail.com Tel: +82-1330(Korea Tourism Organization)
  Hwacheon County