festival logo
童心山村樂園 - 史內面

    | 慶典期間
 • 2020年 1月 27日(週一) ~ 2月 16日(週日)
  •   | 地址
 • 史內面體育公園(史內面文化村2路 34-42)
  •   | 舉辦
 • 史內面
  •   | 主要節目
 • 運營冰釣魚場,福不福遊戲(抽籤),27師團體驗區,冰足球,歌唱比賽,喝山鱒魚米酒比賽等
  •   | 詢問電話
 • 033-440-2605
 • foundation nara e-mail:nara3005@gmail.com Tel: +82-1330(Korea Tourism Organization)
  Hwacheon County