festival logo
小虎体验区

    | 运营时间
 • 庆典期间常设
  •   | 位置
 • 冰雪国家广播电台下1楼
  •   | 运营内容
 • - 照相区及提供免费摄影印画服务, 马克杯照片印画, 军用品体验,军装备展示等;
  •   | 使用方法
 • 当日按顺序使用

 • foundation nara e-mail:nara3005@gmail.com Tel: +82-1330(Korea Tourism Organization)
  Hwacheon County