festival logo
จุดซาชิมิซานชอนออ

    | เวลาทำการ
 • ตลอดช่วงเทศกาล (09:00~18:00) (09:00~21:00 สำหรับบริเวณการตกปลาที่ยังไม่ได้จอง)
  •   | สถานที่
 • 4 ที่ (2 ในบริเวณการตกปลาที่ยังไม่ได้จอง, 2 ในการตกปลาที่จองแล้ว, อีก 1 ที่ในวันเสาร์อาทิตย์)
  •   | โปรดจำ
 • * ปลาแต่ละตัวมีขนาดต่างกัน ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
  * ถ้าปลาขนาดเล็กจะใช้เวลามากขึ้น
  * ซาชิมิบางตัวจะมีก้างเล็ก โปรดระวัง

 • foundation nara e-mail:nara3005@gmail.com Tel: +82-1330(Korea Tourism Organization)
  Hwacheon County