festival logo
พื้นที่พักผ่อนสำหรับทานอาหาร

    | ระยะเวลา
 • ตลอดช่วงเทศกาล 09:00~18:00
  •   | สถานที่
 • ด้านล่างของพื้นที่การตกปลาน้ำแข็งแรก (ด้านบนของพื้นที่การตกปลาที่จองไว้แล้ว)
  •   | การดำเนินงาน
 • คุณสามารถอร่อยไปกับอาหารที่คุณซื้อภายในงานเทศกาลได้เลย!
  •   | วิธีใช้
 • มาใช้บริการได้ฟรีค่ะ (แต่ไม่สามารถ)
  • ไม่มีเก้าอี้

 • foundation nara e-mail:nara3005@gmail.com Tel: +82-1330(Korea Tourism Organization)
  Hwacheon County