festival logo
เกี่ยวกับถนนซอนดึง

    | ระยะเวลา
 • 21 ธันวาคม 2562 - 16 กุมภาพันธ์ 2563
  •   | เวลาทำการ
 • 17:30~23:00 ทุกวัน
  •   | ส่วนที่จัดงาน
 • ถนนหลักซอนดึง, ตลาดนัดซอนดึง, ม้าหมุน, แปลงดอกไม้ของสำนักงานเมืองฮวาชอน, ถนนนกแซ็ก, กำแพงกันเสียงของโรงเรียนประถม, สะพานขนาดใหญ่ตลอดแม่น้ำฮวาชอน, เขื่อนที่ตั้งอยู่ตรงห้าแยก, สถานีปั๊มระบายน้ำ, สวนดอกไม้โรงหนังซานชอนออ
  •   | การดำเนินงาน
 • โคมไฟ LED กระดาษเกาหลีทำมือ ประมาณ 5 กม.
  •   | วิธีเข้าร่วม
 • เข้าร่วมฟร
 • foundation nara e-mail:nara3005@gmail.com Tel: +82-1330(Korea Tourism Organization)
  Hwacheon County