festival logo
พิพิธภัณฑ์กาแฟซานชอนออ

พิพิธภัณฑ์กาแฟซานชอนงอเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกาแฟสร้างโดยเจมส์ลีกับโบราณวัตถุทั้งหนึ่งพันอย่างที่เขารวบรวมมา 30 ปีจากทั่วโลก
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์กาแฟและวัฒนธรรมของทุกประเทศที่เกี่ยวข้องกับกาแฟของโลก ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ คุณสามารถดื่ม เข้าใจ และรู้สึกได้ถึงกาแฟ


    | สถานที่
 • 21, 2-กิล, ซางซึงโร, ฮวาชอนอึบ
  •   | ขนาด
 • 412㎡ , โถงนิทรรศการ, สำนักงาน, พื้นที่ประสบการณ์, อื่นๆ
  •   | เวลาทำการ
 • 09:00 ~ 21:00
  - ความรู้และกิจกรรมตัวอย่าง : 10:00~20:00
  •   | สอบถาม
 • 033-442-2544
  •   | การดำเนินงาน
 • โถงนิทรรศการ, ความรู้การหยดกาแฟ

 • foundation nara e-mail:nara3005@gmail.com Tel: +82-1330(Korea Tourism Organization)
  Hwacheon County