festival logo
หอสงเกตการณ์ดจคยองชอล

หอสังเกตการณ์โจคยองชอลตั้งอยู่ที่ระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเลท่ามกลางหอดูดาวต่างๆในเกาหลี
มีโถงนิทรรศการดร.โจ คยองชอล, กล้องโทรทรรศน์ลำกล้อง 1 เมตร, ห้องท้องฟ้าจำลอง, หอดูดาว, ห้องบรรยายวิดีโอ, และสิ่งอื่นๆ


    | เวลาทำการ:
 • 14:00~22:00 (ปิดทุกวันจันทร์)
  •   | สถานที่:
 • 237-105, กวางด็อกซาน, กวางด็อกรี, ซาแนมยอน
  •   | กิจกรรม:
 • สังเกตการณ์ดาราศาสตร
  •   | ค่าใช้จ่าย:
 • เข้าฟรี
  •   | สอบถาม
 • 070-4694-5591
  •   | เว็บไซต์
 • http://cafe.naver.com/drchouobservatory

 • foundation nara e-mail:nara3005@gmail.com Tel: +82-1330(Korea Tourism Organization)
  Hwacheon County