festival logo
ดงชิมซานชนแลนด์ - ซาแนมยอน

    | ระยะเวลา
 • วันที่ 27 มกราคม (วันจันทร์)~ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ (วันอาทิตย์) 2563 / 21 วัน
  •   | สถานที่
 • (34-42, 2กิล, หมู่บ้านวัฒนธรรม, ซาแนมยอน) สนามกีฬาซาแนมยอน
  •   | เจ้าภาพ
 • ซาแนมยอน
  •   | กิจกรรม
 • ตกปลาน้ำแข็ง, เกมเสี่ยงดวง, บูธสำหรับกองทหารที่ 27, ฟุตบอลน้ำแข็ง, ประกวดร้องเพลง, แข่งขัน “ดื่มมักกอลลีไว”, อื่นๆ
  •   | เว็บไซต์
 • http://www.dongsimland.com
  •   | สอบถาม
 • 033-440-2605
 • foundation nara e-mail:nara3005@gmail.com Tel: +82-1330(Korea Tourism Organization)
  Hwacheon County