festival logo
Xe trượt băng

Xe trượt băng truyền thống Hàn Quốc,xe trượt băng gia đình tự chế tạo từ khu vực Hwacheon và hãy tham gia các xe trượt băng của thể giới!
Sang nơi tiếp nhận và thuê các loại xe hợp với công dụng-> tận hưởng ở khu vực được quy định ->trả lại xe -> thì được lấy phiếu mua hàng Hwacheon Sarang!!
Hãy cảm nhận bằng da thịt về sự thú vị của xe trượt băng tại nơi đây!!


    | Thời gian điều hành
 • 9h (sáng)~6h (tối)
  (Thời gian đăng kí: 09:00~17:00)
  •   | Vị trí
 • Quảng trường xe trượt băng (trước thành Eolgomi)
  •   | Làm thế nào để tham gia
 • Mua vé từ quầy bán vé.
  (Giấy chứng nhận quà tặng sẽ được cung cấp khi trả lại xe trượt tuyết)

 • phân loại 1
  phí sử dụng
  cung cấp sau khi trả lại
  xe thường
  5000won
  3000won phiếu mua hàng Hwacheon Sarang
  phí sử dụng
  10000won
  5000won phiếu mua hàng Hwacheon Sarang
  xe thế giới (1 xe / 60 phút)
  10000won
  5000won phiếu mua hàng Hwacheon Sarang
  Xe trượt tuyết cho trẻ em
  10000won
  5000won phiếu mua hàng Hwacheon Sarang
  Xe của tôi trượt
  5000won
  3000won phiếu mua hàng Hwacheon Sarang
  * phiếu mua hàng Hwacheon Sarang
  Là tờ tiền khu vực Hwacheon có thể sử dụng như tiền mặt để mua đồ ăn, đồ xăng,...v.v


  foundation nara e-mail:nara3005@gmail.com Tel: +82-1330(Korea Tourism Organization)
  Hwacheon County