festival logo
Thành Eolgomi

Những băng tuyết xung quanh thành Eolgomi (khu vực trung tâm lễ hội Sancheoneo ) là một địa điểm được mọi người ưa thích nhất để chụp ảnh kỉ niệm. Và các nghệ thuật điêu khắc băng tuyết này thì đổi mới theo mỗi năm.
Xin mọi người đến thành Eolgomi để trải qua trực tiếp về các điểm nội bật của nghệ thuật năm nay!


    | Thời gian điều hành
 • Chuẩn bị sẵn trong kì lễ hội
  •   | Vị trí
 • Ở khu vực trung tâm lễ hội
  •   | Cách tham gia
 • Tham quan tự do (miễn phí)

 •   | Nghệ thuật điêu khắc băng tuyết thành Eolgomi
  ○ vị trí : ở trong hai bên bờ thành Eolgomi
  ○ cách tham gia : tham quan tự do


  foundation nara e-mail:nara3005@gmail.com Tel: +82-1330(Korea Tourism Organization)
  Hwacheon County