festival logo
Đại hội làm xe trượt băng sáng tạo – hướng dẫn

    | Thời gian
 • 13:00~ thứ 6 ngày 18 tháng 1 năm 2020
  •   | Địa điểm
 • sân khấu đặc biệt trước thành Eolgomi (trung ương khu vực lễ hội)
  •   | Bộ phận
 • Chung (Bao gồm cả học sinh đại học), Học sinh (Bao gồm cả học sinh trung học)
  •   | Thời gian đăng kí
 • 25/11/2019 (Thứ sáu)~ 10/1/2020(t6)~18:00
  •   | Cach tham gia
 • Đăng kí online
  •   | Hoạt động
 • Cuộc đua 30m (Hiệu suất và cuộc đua)
  ※ Thời gian thực hiện dưới 3 phút sẽ được cung cấp cho mỗi người tham gia vượt qua sàng lọc ban đầu. (Nó có thể được thay đổi tùy thuộc vào số lượng người tham gia)
  •   | Điều kiện tham gia
 • ○Không có kích thước tiêu chuẩn và yêu cầu vật liệu.
     - Nếu xe trượt tuyết sử dụng pin, đội nên tuân theo các quy tắc sau.
     - Nhiên liệu -Fossil và pin chì không được phép.
     - Sản lượng tối đa phải từ 3bhp trở xuống. Tốc độ cao nhất nên dưới 10km.
  ○Ít nhất một người nên tự đi xe trượt tuyết.
  ○Các bộ phận cơ thể có thể chạm vào băng. Ví dụ, người tham gia có thể sử dụng Eisen.
  ○Sleds có chứa chất nổ, pháo, trang trí tình dục, đồ trang trí gây lo lắng, bất hòa, và không hài lòng và các yếu tố không đủ tiêu chuẩn khác không được phép tham gia.
  ○Tất cả các đội nên đăng ký trên trang web vào ngày thi đấu.
  ○1 người có thể đăng ký làm đội. Nhưng 1 đội có thể tham gia với hơn 1 xe trượt tuyết.
  •   | Phán quyết:
 • Sàng lọc ban đầu + thi đấu chính
  (Sáng tạo / Giá trị nghệ thuật: 30, Thực tiễn: 30, Hiệu suất: 40)
 •   | Giải thưởng
  Tổng số tiền: 21,700,000won
   -Giải thưởng -Grand: 1 đội, 10,000,000won
   -Phòng chung (bao gồm cả sinh viên đại học): 7 đội, 6,800,000 won
   -Students (Dưới học sinh trung học): 7team, 4,900,000 won
  Thứ tự
  số team
  Tiền thưởng
   
  giải thưởng lớn
  1
  10,000,000won
  Bao gồm 2,000,000won giấy chứng nhận quà tặng
  Giấy chứng nhận giải thưởng và một tấm biển
  C
  h
  u
  n
  g
  Giải nhất
  1
  3,000,000 won
  Bao gồm 600,000won giấy chứng nhận quà tặng
  Giấy chứng nhận giải thưởng và một tấm biển
  Giải nhì
  1
  1,500,000 Won
  Bao gồm 300,000won giấy chứng nhận quà tặng
  Giấy chứng nhận giải thưởng và một tấm biển
  Giải 3
  1
  1,000,000 Won
  Bao gồm 200,000won giấy chứng nhận quà tặng
  Giấy chứng nhận giải thưởng và một tấm biển
  Hiệu suất
  1
  1,000,000
  Bao gồm 200,000won giấy chứng nhận quà tặng
  Giấy chứng nhận giải thưởng và một tấm biển
  Giải đặc biệt
  3teams
  100,000 won
  Tất cả số tiền là phiếu quà tặng
  giấy chứng nhận giải thưởng
  S
  i
  n
  h

  v
  i
  ê
  n
  Giải nhất
  1
  2,000,000won
  Bao gồm 400,000won giấy chứng nhận quà tặng
  Giấy chứng nhận giải thưởng và một tấm biển
  Giải nhì
  1
  800,000 won
  Bao gồm 200,000won giấy chứng nhận quà tặng
  Giấy chứng nhận giải thưởng và một tấm biển
  Giải 3
  1
  800,000 won
  Bao gồm 160,000won giấy chứng nhận quà tặng
  Giấy chứng nhận giải thưởng và một tấm biển
  Hiệu suất
  1
  800,000 won
  Bao gồm 160,000won giấy chứng nhận quà tặng
  Giấy chứng nhận giải thưởng và một tấm biển
  Giải đặc biệt
  3teams
  100,000 won
  Tất cả số tiền là phiếu quà tặng
  giấy chứng nhận giải thưởng
  ※ quyền sở hữu trí tuệ tác phẩm tham gia quy thuộc vào quỹ pháp nhân Nara và Hwacheon
  ※ nội dung đại hội có thể biến đổi theo hoàn cảnh nhà tổ chức (thẫm tra, giải thưởng)
  ※ tất cả các phiếu mua hàng là phiếu mua hàng Hwacheon Sarang
  ※ không có phí tham gia


  foundation nara e-mail:nara3005@gmail.com Tel: +82-1330(Korea Tourism Organization)
  Hwacheon County