festival logo
Phòng hút thuốc lá


    | Thời gian điều hành
 • 09:00~ 18:00
  •   | Địa điểm
 • - Giữa gian hàng câu cá trên băng và khu câu cá thu hút
  -ice sled plaza bên cạnh trung tâm thông tin
  - bên trung tâm nướng cho người nước ngoài
  - trên cả hai mặt của khu câu cá dành riêng
  •   | Nội dung
 • Phòng dành cho những người hút thuốc lá
  ※ xin hút thuốc lá ở nơi quy định

 • foundation nara e-mail:nara3005@gmail.com Tel: +82-1330(Korea Tourism Organization)
  Hwacheon County