festival logo
Đài phát thanh nước băng tuyểt


    | Thời gian điều hành
 • 09:00~18:00
  •   | Địa điểm
 • Tầng 3 Trung tâm tiện lợi tổng hợp
  •   | Nội dung
 • Tiến hành chương trình radio và phát thanh hướng dẫn,Phát thanh phiên dịch ngoại ngữ, tiến hành sư kiện tham gia
 • foundation nara e-mail:nara3005@gmail.com Tel: +82-1330(Korea Tourism Organization)
  Hwacheon County