festival logo
Trung tâm y tế cấp cứu


    | Thời gian điều hành
 • 09:00~18:00
  •   | Địa điểm
 • tầng 1 trung tâm tiện lợi tổng hợp
  •   | Nội dung
 • Khám bệnh nhân và vận chuyển bệnh nhân cấp cứu
  (※ khám buổi tổi: kết nối với viện y tế bảo vệ 24h)

 • foundation nara e-mail:nara3005@gmail.com Tel: +82-1330(Korea Tourism Organization)
  Hwacheon County