festival logo
Firefighting safety center

    | Thời gian điều hành
 • 09:00~18:00
  •   | Vị trí
 • thượng nguồn cầu Baemeori
  •   | Nội dung
 • Hoạt động của trung tâm an toàn chữa cháy và trung tâm sơ cứu 119

 • foundation nara e-mail:nara3005@gmail.com Tel: +82-1330(Korea Tourism Organization)
  Hwacheon County