festival logo
Trung tâm tự nguyện

    | Thời gian
 • 09:00~18:00
  •   | Vị trí
 • tầng 1đài phát thanh nước băng tuyết
  •   | Nội dung
 • Đăng kí người tham gia tự nguyện lễ hội và hỗ trợ hoạt động tự nguyện
  •   | Hoạt động chính
 • Hoạt động làm sạch môi trường, hỗ trợ phiên dịch lễ hội
  •   | Tổ chức
 • Trung tâm tự nguyện Hwacheon
  •   | Tư vấn
 • 033-442-8114

 • foundation nara e-mail:nara3005@gmail.com Tel: +82-1330(Korea Tourism Organization)
  Hwacheon County