festival logo
Viên bảo hiểm lễ hội

    | Thời gian điều hành
 • 09:00~18:00
  •   | Vị trí
 • cạnh trung tâm hướng dẫn tổng hợp
  •   | Nội dung
 • Đồng hành khi cần giải thích bảo hiểm nếu có khách tham quan bị tai nạn
  •   | Điều hành
 • viên chuyên bảo hiểm

 • foundation nara e-mail:nara3005@gmail.com Tel: +82-1330(Korea Tourism Organization)
  Hwacheon County