festival logo
Nhân viên giúp vận chuyển

    | Thời gian điều hành
 • 09:00~18:00
  •   | Địa điểm
 • khu vực lễ hội
  •   | Nội dung
 • nhân viên giúp vận chuyển đi khắp nơi trong khu vực lễ hội

 • foundation nara e-mail:nara3005@gmail.com Tel: +82-1330(Korea Tourism Organization)
  Hwacheon County