festival logo
Xe miễn phí người nước ngoài

    | Thời gian điều hành
 • 2020. 1. 4. ~ 1. 26.
  •   | Đối tượng sử dụng
 • Khách sở hữu hộ chiếu nước ngoài
  •   | Tuyến đường điền hành
 • - Sẽ có 2 tuyến

 • foundation nara e-mail:nara3005@gmail.com Tel: +82-1330(Korea Tourism Organization)
  Hwacheon County