festival logo
Khu vực nướng Sancheoneo

    | Thời gian điều hành
 • 09:00~18:00
  •   | Vị trí
 • 4 chỗ (khu vực câu cá hiện trường 2, khu vực câu cá dự ước 1 ,khu vực câu cá MOU 1)
  •   | Nội dung
 • Bán và cắt nướng Sancheoneo được khách tự bắt

 • foundation nara e-mail:nara3005@gmail.com Tel: +82-1330(Korea Tourism Organization)
  Hwacheon County