festival logo
Trung tâm cá sống Sancheoneo


    | Thời gian điều hành
 • 09:00~18:00 (Hiện trường:~21:00)
  •   | Vị trí
 • 4 chỗ ( khu vực câu cá đăng kí hiện trường 2, khu vực câu cá dự ước 2, trung tâm cá sống điều hành cuối tuần)
  •   | Nội dung
 • Bán và cắt cá sống Sancheoneo được khách tự bắt
  •   | Nội dung lưu ý khi dùng trung tâm cá sống
 • *Lượng thịt cá có thể khác nhau mặc dù kích cỡ của cá nhìn bằng nhau vì mỗi cá có nội tạng khác nhau
  *Có thể được đợi lâu khi cắt cá và cá nhỏ có thể lâu hơn cá to vì phức tạp hơn
  *Cá sống Sancheoneo có thể có xương nhỏ của cá nên khách hãy chú ý khi ăn

 • foundation nara e-mail:nara3005@gmail.com Tel: +82-1330(Korea Tourism Organization)
  Hwacheon County