festival logo
Cửa hàng lưu niệm


    | Thời gian điều hành
 • 09:00~18:00
  •   | Vị trí
 • trong thành Eolgomi
  •   | Nội dung
 • Dưới đài phát thanh băng đất (tầng 1)
  •   | Thứ để mua
 • Búi hình Sancheoneo và những món quà lưu niệm khác từ Hwacheon

 • foundation nara e-mail:nara3005@gmail.com Tel: +82-1330(Korea Tourism Organization)
  Hwacheon County