festival logo
Viên quảng bá Ê-ti-ô-pi


    | Thời gian điều hành
 • 09:00~18:00
  •   | Vị trí
 • Thượng nguồn sân xe trượt băng (cạnh làng văn hóa mùa đông)
  •   | Nội dung
 • - Quảng bá kinh doanh học bổng Ê-ti-ô-pi, Triễn lãm ảnh và đồ Ê-ti-ô-pi, Bán cà phê Ê-ti-ô-pi,....v.v

 • foundation nara e-mail:nara3005@gmail.com Tel: +82-1330(Korea Tourism Organization)
  Hwacheon County