festival logo
Bật đèn đường Seondeung

    | Tên buổi lễ
 • ‘Bật đèn đường Seondeung’ Lễ hội Sancheoneo Nước băng tuyết Hwacheon 2019
  •   | Thời gian
 • 18:00~ / thứ 6 ngày 21 tháng 12 năm 2019
  •   | Địa điểm
 • Đường Seondeung và sân khấu đặc biệt Seondeung plaza trong Hwacheon
  •   | Nội dung
 • Biểu diễn chúc mừng, lễ bật đèn, biểu diễn trước khi ăn
 • foundation nara e-mail:nara3005@gmail.com Tel: +82-1330(Korea Tourism Organization)
  Hwacheon County