festival logo
Phòng thủ công Sancheoneo

    | Thời gian điều hành
 • sẵn trong kì lễ hội
  -trong tuần: 09:00 ~ 17:00
  -cuối tuần: 09:00 ~ 18:00
  •   | Vị trí
 • Trước trường THPT thương nghiệp thông tin
  máy tìm đường: 10, Sansuhwa-ro, Hwacheon-eup, Hwacheon-gun, Gangwon-do, Republic of Korea
  •   | Nội dung
 • Hoạt động to màu đèn ước nguyên Sancheoneo
  •   | Tư vấn
 • 033-441-7573

 • foundation nara e-mail:nara3005@gmail.com Tel: +82-1330(Korea Tourism Organization)
  Hwacheon County