festival logo
Rạp chiếu phim Sanchoeneo

Nhà hát kỹ thuật số nhỏ yêu thích phim ảnh và văn hóa

      | Vị trí
  • 25-10, Sangseung-ro 2-gil, Hwacheon-eup, Hwacheon-gun, Gangwon-do, Republic of Korea

  • foundation nara e-mail:nara3005@gmail.com Tel: +82-1330(Korea Tourism Organization)
    Hwacheon County