festival logo
Bảo tàng cà phê Sancheoneo

Đây là bảo tàng văn hóa gồm lịch sử cà phê được hiến tặng khoảng 1000 cái vật cổ mà sưu tập từ các nước Và cũng là một nơi có thể hiểu về cà phê và giao tiếp.
Chúng tôi truyền lại lịch sử, văn hóa của đặc sác cà phê các nước thế giới


    | Vị trí
 • 21, Sangseung-ro 2-gil, Hwacheon-eup, Hwacheon-gun, Gangwon-do, Republic of Korea
  •   | Quy mô
 • Diện tích kiến trúc 412㎡ , phòng triễn lãm, văn phòng, lớp hoạt động…v.v
  •   | Thời gian điều hành
 • 09:00 ~ 21:00
  -trải nghiệm và uống thử: : 10:00~20:00
  •   | Tư vấn
 • 033-442-2544
  •   | Nội dung
 • Hoạt động quan sát vật cổ và cà phê pin

 • foundation nara e-mail:nara3005@gmail.com Tel: +82-1330(Korea Tourism Organization)
  Hwacheon County