festival logo
Lễ hội mùa đông Baroparo - Gandong

    | Thời gian lễ hội
 • Thứ hai, Ngày 27 tháng 1 ~ Chủ nhật, Ngày 16 tháng 2 Năm 2020 / 21 ngày
  •   | Địa điểm
 • 114, Mohyeondong-ro, Gandong-myeon, Hwacheon-gun, Gangwon-do, Republic of Korea
  •   | Tổ chức
 • Hội xúc tiến lễ hội mùa đông baroparo
  •   | Chủ quản
 • Văn phòng Gandong, hội đồng thảo luận trưởng thôn Gandong
  •   | Chương trình
 • Tiến hành câu cá Sancheoneo/Songeo/Bingeo, xe trượt băng/ tuyết , bóng đá băng tuyết, nơi chụp ảnh, nơi nướng đồ, căng tin
  •   | Tư vấn lễ hội
 • 033-441-8555
 • foundation nara e-mail:nara3005@gmail.com Tel: +82-1330(Korea Tourism Organization)
  Hwacheon County