festival logo
Vùng đất Dongsim Sanchon - Sanae-myeon

    | Thời gian lễ hội
 • Thứ hai, Ngày 27 tháng 1 ~ Chủ nhật, Ngày 16 tháng 2 Năm 2020 / 21 ngày
  •   | Địa điểm
 • 34-42, Munhwamaeul 2-gil, Sanae-myeon, Hwacheon-gun, Gangwon-do, Republic of Korea
  •   | Tổ chức
 • Sanae-myeon
  •   | Chương trình
 • Tiến hành khu câu cá băng, trò chơi xổ số, bóng đá băng tuyết, đại hội âm nhạc theo làng, đại hội uống rượu nhanh Sancheoneo…v.v
  •   | Trang web
 • http://www.dongsimland.com
  •   | Tư vấn lễ hội
 • 033-440-2605
 • foundation nara e-mail:nara3005@gmail.com Tel: +82-1330(Korea Tourism Organization)
  Hwacheon County